ActiviteitenSeptember 2020

Datum

Prediking

Leiding

Zang


6 september

Eric Moor

Eric Moor

Adriaan Noordam

13 september

Noor Gooskens

Tonny Bergman

Tonny Bergman


20 september

Eric Moor

Eric Moor

Barbara Moor


27 september

Tom de Wal
( video-opname)

Adriaan Noordam

Tonny Bergman

Overig programma

 

In september houden we elke maandag ( 7, 14, 21 en 28 sept) een gebedsdag. 
In de peride van 18 tot en met 28 september zijn er speciale gebedsactiviteiten. We sluiten daarbij aan bij een wereldwijd initiatief om te bidden en om ons te verootmoedigen. Iedereen die gelooft dat Jezus Christus de Verlosser is, kan hieraan deelnemen. 

Onderaan worden deze activiteiten toegelicht en hoe je je hiervoor kunt aanmelden.


 


Gebedsactiviteiten in verband met gebed en verootmoediging voor ons land (18 tot en met 28 september).

Waar gaat het om?
Onze gebedsactiviteiten staan in september in het teken van gebed en verootmoediging voor ons land.
Wereldwijd zijn er 600.000 kerken die meedoen aan deze 10 dagen in de periode van 18 september tot en met 28 september (geheel of gedeeltelijk).
Ook in Nederland wordt dit initiatief opgepakt door organisaties en kerken.
Op de bres voor Nederland (Cees Vork) en Pillar of Fire in Den Haag nemen het voortouw.
Ook faciliteert Herman Boon Ministries een 10 dagen bidden en vasten@ home.

 

Wat gaan wij ermee doen?
Allereerst: we hebben afgestemd met verantwoordelijken van de Nieuwe Rank en van het Kruispunt.
De Aar wordt de plaats van (mogelijk) drie activiteiten gedurende deze 10 dagen.

 

activiteit 1
Op maandag 21 en 28 september ben je ook overdag (net als ‘s-avonds) welkom om mee te bidden voor ons land.  
Tussen 10 uur en 16 uur kun je binnenkomen wanneer je wilt en vertrekken wanneer je wilt.
Je sluit dan aan bij het gebed of de aanbidding waar we op dat moment mee bezig zijn.

activiteit 2

Wereldwijd worden er gebedsbijeenkomsten georganiseerd op zaterdag 26 september.
In de Aar zijn er dan ook twee gebedsbijeenkomsten. 
De eerste is van 10:00 uur tot 12:00 uur. De tweede 14:00 uur tot 16:00 uur.
Je kunt ook naar beide komen, maar je moet een gebedssessie wel van begin tot einde bijwonen.
Je kan niet halverwege binnenkomen of vertrekken.
We zullen tijdens deze sessies onder andere een gebed van verootmoediging bidden namens al onze landgenoten.
 

activiteit 3

Deze activiteit gaat definitief door!

Het is voor de mensen die mee willen doen aan 10 dagen bidden en vasten@ home.
Het programma is bedoeld voor geloofsopbouw en heiliging van jouw persoonlijk leven.
God zoekt mensen die Hem met hun hele leven toegewijd willen zijn.
Je onderzoekt je leven op heel veel geestelijke aspecten of je op één lijn bent met Gods bedoeling voor jou.
Als we effectief voorbede voor ons land willen doen dan is vernieuwing in ons denken en God leren gehoorzamen de sleutel.


Dit is van vrijdag 18 september tot en met zondag 27 september.

Je krijgt elke dag een email van de organisatie van Herman Boon met het programma dat je die dag biddend kan doornemen.
Je kunt 10 dagen vasten door niet te eten maar je kunt ‘vasten’ ook anders invullen. Bijvoorbeeld sober eten en minder televisie.

 

Wij willen in deze periode dagelijks een afgesproken moment bij elkaar komen om elkaar aan te moedigen het programma door te nemen.
Ook zullen we aandacht besteden aan de hoofdthema’s die op die dag aan bod gekomen zijn en we bidden voor en met elkaar.
Zelf heb ik minstens 3 keer meegedaan aan 10 dagen bidden en vasten op locatie.  Ik zal vanuit die ervaring deze bijeenkomsten leiden.   

Nu praktisch:

Tijdens de bijeenkomsten bidden en zingen we beheerst. De ruimte wordt geventileerd. We vragen jou om afstand van de ander te houden.
Je moet je wel aanmelden zodat we ook kunnen garanderen dat deze afstand gehouden kan worden.

Voor activiteit 1 hoef je alleen maar te melden dat je van plan bent te komen. Ook als je ‘s-avonds wil komen en je bent nooit eerder geweest.
Voor activiteit 2 moet je aangeven op welk dagdeel je van plan bent te komen
Voor activiteit 3 moet je je opgeven, waarna ik contact met je opneem. 
Het is een ingrijpende keuze om eraan mee te doen, maar het kan je geestelijke houding blijvend veranderen als je de Heilige Geest de ruimte geeft om op je leven in te spreken.
Ik heb er nooit spijt van gehad.  

 

Aanmelden info@vegdeaar.nl
Ook als je vragen hebt, kun je op dit adres terecht.

 

Ken je iemand die geïnteresseerd kan zijn in deze activiteiten? Stuur dan deze mail gerust door.

Hartelijke groet en misschien tot ziens,

Eric Moor     

 

 

 

 

Reguliere gebedsmaandagen in de Aar:

 

De gebedsbijeenkomsten worden in besloten kring gehouden. Via contact kun je reserveren als je hiervoor geen persoonlijke uitnodiging ontvangt.

 

 

Het schema op maandagen is als volgt:

 

Tussen 10:00 uur tot 16:00 uur bidden we als gemeente (op 21 en 28 september zijn ook gasten welkom om te bidden voor ons land.

Tussen 16:00 uur tot  19:00 uur  is er gelegenheid voor individuele gebedstijd

(ieder voor zichzelf).
Tussen 19:00 uur en 21:00 uur is er een open gebedsavond waarbij we bidden voor het Westland en nog breder (dus ook op 21 en 28 september).

 

Je kunt binnenkomen wanneer je wilt. Wil je (een keer ) meedoen?

Meld je dan aan via  en wij kijken of info@vegdeaar.nl  er plaats is in verband met de 1,5 meter afstand.

Aanbellen of kloppen bij de zij-ingang op de parkeerplaats van de Aar.

 

 

De jeugdsamenkomsten zijn in Vredekerk. Op dit moment worden ze nog niet gehouden. Zodra dit weer het geval is, wordt dit vermeld.

 

Bijbelstudie elke derde woensdagmiddag van de maand in Schipluiden.

 

 


Copyright © All Rights Reserved